ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА е пълноправно ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, регистрирано по „Закон за вероизповеданията” на Република България.

Това е официалният уеб-сайт на Тракийската Църква и всякакви твърдения за Тракийската Църква, изразявани от други източници и лица, които противоречат на официалната информация, съдържана в този уеб-сайт, следва да бъдат считани за неверни и нарочно подвеждащи. За повече информация: ПРЕСЦЕНТЪР


ОБЩЕСТВЕНО БОГОСЛУЖЕНИЕ

Кредо

Символ ВеруюСвети Тайнства

7-те Свети Тайнства на Църквата


Църковни Календари

Църковен Календар 2013
Църковен Календар 2014
Църковен Календар 2015
Църковен Календар 2016