trakiiska-carkva-apostolski-prestol-banner

Житие на Апостол Андрей Първозваний

Свети Андрей Първозвани, брат на Свети Петър, е  първият призван лично от Христос апостол.  Св. Андрей и Св. Павел са първите проповедници по нашите земи на Благата вест за Боговъплъщението и Христовото Възкресение.
Съществува хипотеза, че преди това Андрей е бил ученик на Йоан Кръстител. Проповядва също и в Мала Азия, Грузия и Скития, заради което е смятан за покровител на Румъния и Русия. Руската православна църква го приема за свой основател. Смята се и че Андрей е основал църквата в тракийския град Византион, предание, което лежи в основата на по-късните претенции на Константинопол за световно религиозно доминиране. И днес константинополските патриарси смятат себе си за негови преки наследници.
Загива с мъченическа смърт.