Дарителска сметка на Тракийската Църква

Тракийската Църква
IBAN : BG08STSA93000022120602

Направи дарение с PayPal:


Тракийската църква е пълноправно вероизповедание, регистрирано по „Закон за вероизповеданията” на Република България.