Апостолска приемственост

Висшият клир на съвременната Тракийска Църква, която е възстановила своята йерархична структура директно от клоновете на Римокатолицизма и Световното Православие чрез ръкополагане по апостолска линия на всичките свои архиепископи и епископи на най-високо ниво, е законният продължител и ревностен пазител на най-старите апостолски традиции на тази Църква от древността и е продължител на най-древните литургични тайнства (тракийски обред), така както са запазени и до днес и отслужвани на стария тракийски (богарски) и на съвременния български (ново-богарски) език.
Освен теологично (богословско) образование, по-голямата част от църковния клир на Тракийската Църква имат и друго висше или друго специално образование в различните клонове на науката, изкуството, политиката, бизнеса, правото и т.н., и са видни деятели в тези свои поприща като учени, политици, бизнесмени, творци – музиканти, композитори, режисьори, писатели и други общественици, учредители на известни бизнес фирми, институти, академии и други фондации с различни видове полезна дейност, които са неафилиирани и независими от Тракийската Църква учреждения.