Confraternitet1

Посланието на Йедая, Свещеник и Войн Божий, до Потопените в Огъня

(Corpus Ecclesiasticum)
Из “Тракийските Послания”
ГЛАВА 1
1. Йедая – свещеник и воин на Царя на Славата, до потопените в огъня, говорещи езици, които не разбират.
2. Братя, истина е, че хората, които ходят в дарбите на Духа, са огнище Божие.
3. Но също е истина, че там, където е Правдата, е седалището и на Беззаконието.
4. Сатана има голяма похот към тези, които желаят да бъдат обиталище на Светия и място на Неговото проявление.
5. Затова Правдата не излиза към победа, защото е заобиколена от Беззаконието. Пътят към Единия Източник е осеян с безброй имитации, чиято цел е да пленят и отклонят самонадеяните.
6. Има ли по-голяма мерзост от това, Проститутката да замести Невястата? Какво по-голямо беззаконие от това, вместо Христос, по право царуващ, да владее Този, който идва в свое име?
7. Мнозина днес издигат своето “аз” над волята на Господаря; поставят своето сърце като Божие; плътта си – вместо роденото от Духа.
8. На какво прилича Царството Божие? Една жена закваси три мери брашно, докато се вкисна всичкото.
9. Днес единствен Духът освобождава от робството на човешките закони; разрушава крепостите на предразсъдъците; съединява всичкото богатство и наследие на светиите чрез Любовта.
10. В Него е Мирът между братя, бащи и чада. Чрез Него е завръщането в Единството между древното и новото.
11. Обещанията, знаменията и чудесата от Добрия Пастир и Спасител са валидни всякога и идват към нас само чрез Духа на Истината.
12. Дотолкова ние свидетелстваме и прославяме Сина, доколкото сме получили от Небесния Словото на свидетелството и Славата.
13. Всичко е чрез Него и от Него – Ръката Божия потвърждава думите от Неговата Уста.
14. Той явява Словото на Живота всред нас, сътворява и разрушава световете, и така ни води през тях.
15. Няма способност, сила, разум или знание без Него.
16. Негов е плодът, против който няма закон, понеже сам Той е законът на Живота.
17. Единствен е свещен и освещава всички и всичко, което чрез Него се посвещава на Божия Олтар.
18. Не слугува никому, защото Сам Той е Господ. Само тези, които служат на Него, Иисус приема и прославя в Царството Си.
19. Много неща още могат да се кажат, но няма тук да стигнат нито времето, нито възможностите на човешкия език, за да разкажем Неговото Превъзходство.
20. Има тайни, които са неизказуеми, а други чакат отворени очи и уши, за да видят и чуят тези, които любят Бога “каквото око не е видяло, ухо не е чуло и на ум не е дохождало”.ГЛАВА 21. Братя, днес тези, които се считат харизматици и слагат на обществата си всякакви гръмки духовни имена, се позовават на авторитета на Божия Дух и преподават своята обхода като дадена от Него.
2. Но малцина имат одобрението Му, а още по-малко имат Неговата Слава.
3. Подобно на слуга, който се държи неподобаващо с господаря си, всички претендират, че са близки Нему, а не знаят Неговите помисли и Замисъл.
4. Как казват, че имат интимно общение с Него, а не знаят даже Името Му.
5. Упорити, подобно на Корей, сами себе си препоръчват като забравят, че Този, Който вдъхва Вяра на целия народ, се разкрива по различен начин на синовете и възлюбените според Волята Си.
6. Заблуждават се, като Го считат за слуга, задоволяващ прищявки и страсти. Така, наместо Благодатта, ги владее похотливост.
7. Понеже не търсят Него, а своята изгода, светилниците им са празни. Затова потърсиха неправедната търговия с Мамона, но остават вън, пред вратите, безплодни.
8. От сгодени девици се превърнаха в блудни жени без мъжева власт, разголващи се за свой срам пред видими и невидими, във всякакъв вид неблагообразни и развратни тържества, които наричат богослужения.
9. Както някога се кланяха на Ваал и поставяха всякакви идоли дори в двора на храма Господен, така сега тези бъркат това, по което похотства сърцето им, със Светия.
10. Поклониха се на човеци, възвеличиха образа им и последваха виденията на техните служения.
11. Повтарят греха на Еровоам, който въведе в блудство Израил.
12. Същият идол, поради който Бог порази Израил в пустинята, е днес всред събранията им.
13. Очите им пожелават сегашното земно състояние на света и това, което е на него, а не търсят Града, който слиза от небето.
14. Блудният дух владее сетивата им. В гордостта си нагодиха думите на Всевишния на своите желания и цели, които упорито следват, надявайки се да Го въвлекат в безумията си. Така те се поклониха на този, който не е бог.
15. Възлюбени, Иисус яви на учениците си това, на което те не бяха свидетели, как Духът Го води в пустинята, за да победи.
16. Това е валидно за всеки, който е воден от Духа. Ако не разпознаваш духовете, ти нямаш власт над тях. Силата на Духа е с този, който ги побеждава.ГЛАВА 31. Бог не съди по лице. Той вижда подбудите на сърцето, неговите мотиви и цели.
2. Не можем да Го заблудим с насилени чувства и телесни упражнения, нито да Му угодим с велики според нас дела.
3. Затова казвам, че зараза като проказа се е разпространила всред събранията. Квасът на лицемерието, за който Иисус ни предупреждава най-много да избягваме, е завладял мнозинството.
4. Като горделив рог, чийто поглед и уста светотатстват и хулят, така и тези без да разбират Божиите тайни, без да им е дадено от небето, дръзват да говорят надменно от името Божие.
5. На думи показват голяма любов, но сърцето им търси печалбата.
6. Напъват плътския си ум да тълкува виденията, които несмисленото им сърце е избълвало, понеже във вътрешността си приеха друг дух и се покланят на друг Иисус.
7. И всичко това защо? Защото не приеха Любовта на Истината, а вместо нея дойде духът на заблудата с всичките свои измамни сили и кратковременни чудеса.
8. Обещаният на всички поколения Дар на Духа не ги променя, понеже не прониква в тях Неговата Благодат, подобно на дървесното масло, което от опит знаем, в съда с вода, остава на повърхността.
9. Разлива се силата им без полза, понеже не знаят нито образа на Славата, нито формите й.
10. Как почерня това, което се считаше за злато, скъпоценните камъни се обърнаха на глина!
11. Пророците, на които бе даден свободен достъп до Божиите обиталища, пълни с виденията и словесата Господни,
12. ни говорят за проклятието на тези, които дори всред Царството на Бога остават в грешните си пътища.
13. Ако и измерението на Деня да е съвсем близо до тях, тъй като са слепи за състоянието си, остават роби на вавилонската реалност.
14. Безчувствени, с помрачено сърце, те не само одобряват това, което вършат, но проповядват свобода, ако и да са слуги на човеци.ГЛАВА 4

1. Нека не се ограничаваме в начина на поклонение и служение. Не помните ли, че там, където е Духът, е Свобода?
2. Но горко на тези, които употребяват свободата за покривало на Лъжата,
3. и Божието злато и дарове – за своя идол.
4. Дарбите са нищо без Този, комуто служат. Не трябва да бъркаме дрехата с притежателя й,
5. нито да превръщаме в бог различните движения в нас, породени от разни духовни влияния.
6. Не следвайте тези, които чародействат над множествата за гнусна печалба. Те се хранят от своеволието на тълпата.
7. Твърдят, че Пастироначалникът ги е поставил за пастири над стадото Му, но сами себе си водят и учат и другите с примера си да правят същото.
8. Трудът им е за огъня, заплатата им е тление. Няма да ги ползва ограбеното с насилие от наследството на Божиите люде.
9. Хвалението им е към един жалък, суетен бог, когото могат, подобно на поклонниците му, чрез ласкателство да управляват.
10. Те са служители на човеците, ако и те да ги слушат и следват заради страстите си,
11. но Царуващият над всичко не ще приеме прошенията им. Той ще изиска от тях откраднатото от стадото, което е изкупил с кръвта Си за Свое притежание.
12. Те са тези, които похабяват лозето Му и не дават от плода навреме.
13. Как са възхвалявани и подражавани днешните модни писатели – проповедници на широкия път!
14. И тези като лъжепророците наскърбяват праведника, когото Бог не наскърби, а угодиха за пари на нечестивия, като с ласкателството си го утвърдиха в пътя на погибелта, поради което той не се обърна, за да се спаси.
15. В Царството Иисусово те са голи, бедни, болни и безвластни, а как обещават успех, богатство и здраве?
16. Ако и да са добре познати на множествата, имената им ангелите Божии не познават.
17. Братя, не следвайте широкия път на тълпите.
18. Както някога, така и сега те възхваляват Иисус само докато ги храни, пои и лекува, но отстъпват от Него в деня на Изпитанието и се прилепват към силите на тъмнината, забравящи всичките Му благодеяния.
19. Искат Го за свой цар само докато разберат, че не могат да Го управляват по своята воля, нито да Го приспособят към своя свят. Избират да служат на земните, на които Го предадоха.
20. Хулят и заменят Божията Слава за земно признание и одобрение, защото обикнаха повече похвалата от човеците, отколкото от Бога.
21. Докато се препоръчват едни на други като авторитети, няма да приемат едната почит и признание, които идват от Върховната Власт.

ГЛАВА 5

1. Любезни, бъдете ученици не на явната правда, възхвалявана от тълпите, а на тайната, в която ходеха пророците.
2. Както е писано, Гласа на Великия Праведник няма да чуеш по улиците и площадите.
3. През тясната Врата всеки минава сам, следващ стъпките на Божествения Епископ.
4. Във вътрешните стаи е Този, Който чува и вижда в тайно, и дава наяве.
5. Силата е в немощта, понеже тя познава Източника; в незнанието е Знанието; Премъдростта е с нелукавите.
6. Когато светлината огрее формите, те я отразяват според свойството на състава си. Така се явяват за очите ни цветовете. Това прилича на проявленията от духовните светове. Елементите в човека реагират различно според функцията и предназна¬чението си.
7. Поради различното си предразположение, едни хора ценят повече едни светогледи, а други са завладявани от различни преживявания.
8. Понеже от качеството на съдовете зависи тяхното съдържание и употреба, затова трябва да познаваме себе си като последователи на Този, Който знае всичко, що има в човека.
9. Не трябва да бъркаме инструментите с Твореца, но от качеството и състоянието им зависи резултата. И най-красивата музика, лошо изпълнена, се превръща в гротеска. Бог не се е променил, но поради извращението на човека, се изопачава и хули Пътят на Истината.
10. Вие, които сте родени от Духа, пребъдвате в Родителя и знаете, че всички практики в историята на християнството, когато са оживотворени от Него, на своето време и място, са полезни като Негови проявления за нашето развитие.
11. Нищо от даденото през вековете не е за отхвърляне, щом е в Божия план и Ум, за нашето усъвършенстване в придобиването на Христа.
12. Вън от Духа и най-признатите правила и последования са безплодни и дори еретични, защото се превръщат в дреха за Лъжехриста.
13. Преди огънят на Божественото Присъствие да разпали всичките ни части и сетива, сме поканени да посрещнем Явлението Му, грабнати в облаците, носени на крилата на Неговия вятър.
14. За да не погинем от всепояждащия Му огън, самите ние трябва да сме преобразени от Него в огнен пламък, както рече Псалмопевецът.
15. А ангелите бързат да изпълнят Божиите думи, изговорени от устата ни, подобно на ветрове, които донасят дъждовния облак.
16. За да сме способни да вършим Господната Воля, нека се учим да разбираме езика Му, който ни е дал да говорим. Подобно на младенец, който расте в мъдрост и сила с разбирането на значението на думите, изговаряни от родителите му,
17. така и ние нека възрастяваме чрез духовното знание, което отваря умовете ни да възприемат небесното.
18. Благословен да бъде Бог, Който благоволи да обитава в нас и всред нас. Единствено на Него принадлежи слава, почест и безсмъртие. Амин.
(Посланието на Йедая, Свещеник и Войн Божий, до Потопените в Огъня, Corpus Ecclesiasticum)