Права и Авторизации

Правата на всички публикации в този уебсайт, както и всички други издания на ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА, принадлежат изцяло на Нея. ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА не позволява да се публикуват нейните публикации и издания, от което и да е издателство, фирма, фондация или каквато и да е друга общност или индивид, и във каквато и да е форма на издание: книгоиздателска, електронна или посредством каквато и да е друга медия на разпространение, освен чрез изрично разрешение.
© Тази Авторизация означава Запазване на Всички Права от ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА, като Единствен Притежател на Права за каквито и да било редакционни и други (включително преводни, реставрационни и т. н.) промени, допълнения и изключения от всякакъв вид, в част или в цялост, на всички езици и във всякаква форма на издание на всички публикации и документи в този уебсайт:  книгоиздателска, електронна или посредством каквато и да е друга медия на разпространение.

Pax Domini! Ad Publicacionem Collegium Episcoporum Thracae