Кардинал на Православната ни църква (Тракийски обред) премина при предците ни!

trcadm Свещенство

Stephan_Guide

„Блажени гонените заради Правдата, защото е тяхно Небесното Царство…“ ( Св.Евангелие от Св.Матей, 5гл. 10-12ст. )

„… … защото той бе изтръгнат от земята на живите …, но ще види потомството … и това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити; праведният ми слуга ще оправдае мнозина чрез Знанието за Него.“ (Св.Исая 53 гл.)

„И видях престоли; и на седналите на тях бе дадено да съдят … и те оживяха и царуваха с Христос …“ ( Откр. на Св.Йоан 20 гл. 4ст.)

Свидетелят и Пазителят на Богооткровената Вяра – Кардинал Стефан Гайдарих – се пренесе при своя Господ и Бог Исус Христос, за да седне отдясно Му, в Неговото Царство.

Блажений, моли се за нас!