тракийската-църква-банер

Колегиум на Тракийските Епископи

Kолегиумът на Тракийските Епископи се състои от всичките епископи на Тракийската Църква и е съвещателен орган на всички свещенослужители в Тракийската Църква, и функционира като духовен авторитет в пълен консенсус относно Богослужебната практика на Вероизповеданието ТРАКИЙСКАТА ЦЪРКВА.

Секретариат на Колегиум на Тракийските Епископи

Секретариатът на Колегиума на Тракийските Епископи представлява и изразява авторитета на Свещената Традиция и Свещеното Предание на Богослужебната практика, упражнявана в пълен консенсус от Колегиума на Тракийските Епископи.

end-line