Обществено богослужение

Литургия

Литургичната  практика на Тракийската Църква е най-старата Александрийска литургия на Св. Василий  на тракийски (богарски) език, която се изпълнява и до днес също в Римокатолическата Църква на латински, в Гръцката Православна Църква на гръцки и в Българската Православна Църква на славяно-български език.

 Прочети повече


Седемте тайнства

Свето Кръщение

Миропомазване

Покаяние – изповед

Евхаристия (св.Причастие)

Обручение и Венчание на встъпващите в Свещен брак

Ръкополагане в Свещенство

Елеосвещение

 Прочети повече


Из Втората Част от Историческото Писмо на Епископ Цветан Сердикийски

“…Така разбирайте, братя, юдейската религия – като изкривена форма на първоначалното Откровение, което приеха първородните патриарси и пророци. В този смисъл не християнството е секта на Старозаветното богослужение, а тъкмо обратното. От корена, който е Христос и Поклонението на Неговото Присъствие, познато още от Едем, произлиза всяко следващо откровение и традиция. Такава отгледана от Бога клонка се явява религията на Мойсей и неговото посредничество. Законът и Богослужението, приети на планината Хорив, са дадени от същия Господ и Бог, чийто Глас чуха, но без да видят Образа Му. Откровението, получено на Синай е напълно християнско, защото бе проявление на Словото и Неговото владичество посредством ангелослужение. Богоявлението на Христа пред народа тогава е било непълно и частично, както отбелязват апостолите в своите послания. Не така общуваше с Иисус Мойсей, защото разговаряше лице в Лице с Бога, както и пророците – Божиите Виждащи и Ясновидци, поставени от Господа да водят с Виделина слепия народ…

 Прочети повече