Древен ръкопис на Бохарската Библия. На корицата със златни букви е изписано: "В Началото бе Словото и Словото бе у Бога"

РАЗКРИТА Е ДРЕВНАТА ТРАКИЙСКА БИБЛИЯ БЕСИКА

trcadm Книги, Открития

 

библия бесикаРазкрита е древната тракийска Библия Бесика , която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги.

Данните от изследванията, оповестени в тази книга, показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език и доказват неопровержимо, че днес българите говорят и пишат на модерен тракийски език. Към книгата е приложен (за първи път в историята!) Уникален Речник със секция от над 500 древно-тракийски думи, които са останали идентични или синонимни в съвременния български език.

тракийско писмоВсички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика , установяват без нито едно противоречие, че съвременната българска Кирилска азбука е модернизиран вариант на по-старата и предхождаща я тракийска Бохарска азбука, което означава, че и до днес българите пишат със същата свещена Тракийска Азбука на своите предци.

Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни исторически периоди някои от многобройните им племена са се преселвали в различни посоки на своята диаспора, а други са се завръщали отново в Прародината си тук на Балканите, където са се сливали отново с основното автохтонно ядро на народа си и са възраждали държавата си, за да пребъде България навеки.

Прочети повече…