Конфратернитет

Тракийската Църква е Братство от братя и сестри, пазещи чрез връзките на мира единството на Духа, понеже са

Едно Тяло и Един Дух, като са призвани към Една Надежда на званието им, с Един Господ, Една Вяра, Едно Кръщение, с Един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички, и във всички. /Посл. Св. Ап. Павел до Ефесяни/

Това Духовно Братство е общност от различни духовни братства – общества със свои самостоятелни духовни практики на Светата Вяра, правила в Спасителната наредба на Бога  и свещени чинове на Христовата йерархия.