Новозаветната Църква в Тракия

Предговор Относно ползата от „Тракийските хроники“ за духовната ни култура, личното усъвършенстване и всенародното благоденствие от Цветан Гайдарски

Ползата от обнародването на сборника от свещени книги – “Тракийските хроники”, е несъмнена и вечностна, тъй като богатите плодове от безценната информация, която се предоставя сега чрез него на всеки родолюбец, ще се берат не само в нашето съвремие, но и за много лета напред. Българският Патриот ще има възможност не само да навлезе, но и да обходи надлъж и нашир необятната свещена територия на своето духовно отечество, която става негово достояние по съвсем нов и уникален начин чрез публикуването на тези древни свещени текстове. Ще опознае Татковината си вече чрез Езика Свещен на нашите деди и чрез Силата на онази Реч „омайна”, на която сам Бог е нарекъл имената и същностите на битието, в което съществуваме. Читателите ще навлязат в онези съкровени измерения на духовната ни Родина – светата утроба на българските автохтонни (коренни) родове, които извират от най- дълбоката древност на човешкия род. Ще се запознаят със свещените начала на човечеството, с Първолюлката на най-древната човешка цивилизация и култура, оплодила народите с Безсмъртното знание.

 Прочети повече


Тракийските папи

Но ако тракийските императори-орфици поставят основите на християнската държава на изток във Византия, аналогична роля в западната църковност и държавност играят римските папи. Между тях се открояват четирима с известен тракийски произход, двама от които носят орфическите имена “Дионисий” (“Дион-Исус”) и “Либер” (латинския епитет на името на божеството). А ето и кои са тези четирима папи-орфици, “тракийствали” в Рим, подобно на императорите-орфици, които пък от своя страна “тракийствали” в Константинопол: …
 Прочети повече


Второ съборно послание на Михаил (“Тракийските послания”)

ГЛАВА 1
1. Михаил – Свидетел и Предстоятел пред Трона на Милостта и Истината Божия, до благородните Тракийци, които принадлежат на Единия Спасител и Цар Иисус, който е Христос, събрани около Неговото Присъствие.
2. Благодаря и величая Вечния за Неговата Строгост към отстъпващите от Истината, която е Милост и Благодат към обръщащите се към Извора на Живота, които се присадиха към Божествената Лозница, като приеха с вяра посланието дошло до тях.
3. Наистина Неговият Трон е основан на Правосъдие и Истина, но тези, които ходят в Светлината на Неговото Лице и Образ, познават Милостта на Родителя си, която е неизменна към всички Негови Деца от века и до века. Амин.

 Прочети повече