Предновозаветна Църква в Тракия

Предговор на “Тракийските Хроники” от Цветан Гайдарски