Предновозаветна Църква в Тракия

Предговор на „Тракийските Хроники“ от Цветан Гайдарски