Секретариат на Тракийската Църква

Секретариата на Колегиума на Тракийските Епископи представлява и изразява авторитета на Свещената Традиция и Свещеното Предание на Богослужебната практика, упражнявана в пълен консенсус от Колегиума на Тракийските Епископи.