Духът

…7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.
9 Ако приемаме свидетелството на човеците, свидетелството на Бога е по-важно; защото това, което Бог заявява, е туй, че Той е свидетелствувал за Сина Си… ( 1 Йоаново 5 глава )
Послание на Йедая, Свещенник и Воин Божийм до Потопените в Огъня

1. Йедая – свещеник и воин на Царя на Славата, до потопените в огъня, говорещи езици, които не разбират.
2. Братя, истина е, че хората, които ходят в дарбите на Духа, са огнище Божие.
3. Но също е истина, че там, където е Правдата, е седалището и на Беззаконието.
4. Сатана има голяма похот към тези, които желаят да бъдат обиталище на Светия и място на Неговото проявление.
5. Затова Правдата не излиза към победа, защото е заобиколена от Беззаконието. Пътят към Единия Източник е осеян с безброй имитации, чиято цел е да пленят и отклонят самонадеяните. … Прочети повече