Хроники на трако-българските царе

trcadm Книги, Открития

Настоящият Сборник, представлява съвкупност от исторически летописи, които обхващат четири основни исторически периода в трако-българския генезис на нашата нация. Том 1 – От Старото царство до Персийските войни Първият исторически период (предмет на том I) очертава онази епоха, за която са се запазили най-старите Свещени устни предания, залегнали в древните хроники на тракийския цар Хаброзелм – книгата „Нави” („Тракийските нави” …

Древен ръкопис на Бохарската Библия. На корицата със златни букви е изписано: "В Началото бе Словото и Словото бе у Бога"

РАЗКРИТА Е ДРЕВНАТА ТРАКИЙСКА БИБЛИЯ БЕСИКА

trcadm Книги, Открития

  Разкрита е древната тракийска Библия Бесика , която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги. Данните от изследванията, оповестени в тази книга, показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език …

НАЙ-СТАРОТО ПИСМО В СВЕТА Е ДЕКОДИРАНО

trcadm Книги, Открития

НАЙ-СТАРОТО ПИСМО В СВЕТА Е ДЕКОДИРАНО от Д-р Стефан Гайд, съобщиха многобройни медийни източници веднага преди и след прес-конференцията на 29 Март 2006г. в БТА, София, България. Това е откритие, отнасящо се до зората на човешката цивилизация. Тo касае един исторически период, наречен Ерата на Енеолита (Халколита), и историята на най-старата цивилизация, известна в Европа, позната по света под широкото …