Multimedia

Замъгляването на образи от кадрите във видеото е с цел съхраняване правата на гостите на заснетото събитие, регламентирани в чл.32 ал. 2 от Конституцията на Република България, като лица, които НЕ са декларирали изрично съгласието си да бъдат заснети.

Public Ministry