ПРЕСЦЕНТЪР

В отговор на интервюто с Десислава Панайотова в медиите от 9 август, декларираме, че законно регистрираното Вероизповедание „Тракийската Църква” ЗАЩИТАВА неприкосновеността на семейните имущество и домашните олтари, според вековни традиции на българските семейства и родове, останали крепости на БЪЛГАРЩИНАТА и семейните ценности.

Вероизповеданието не притежава недвижимо имущество или църковни имоти и НЯМА правни претенции към чужди такива, а неговите членове съхраняват за своите потомци наследствените имотите и домашните олтари като семейни огнища.


Тракийската Църква защитава правото на всеки на лично щастие и създаване семейство, независимо от вероизповеданието към което принадлежи, като бракосъчетава съжителството и на двойки, при които мъжът и жената могат да бъдат членове на различни религиозни общества. Вероизповеданието няма тайнство или обред (нито практика) за разтрогване бракове, като такова остава индивидуална отговорност и право според свободата на съвестта и убежденията. НО клеветническите слухове на Десислава Панайотова целят да посеят страхове, подозрения и разделения в семейства, на които единият от съжителстващите е тракийски вярващ, което може да разруши семейството. Такива нарочни слухове са злонамерени действия, които насаждат омраза на религиозна основа и нарушават правата на членовете и семействата, които са част от общността на Тракийската Църква.

Ние изобличаваме делата на задкулисието, дори когато те са прикрити зад „догмати” в религията или науката. Призоваваме да излязат от анонимност разпространителите на лъжливи слухове, за да можем да ги осъдим за клевета и очерняне името на Тракийската църква и братята Гайд.


Уважаваме свободния избор на всеки да споделя каквито иска религиозни или идеологически убеждения стига да не ги налага с насилие на другите, различни от него. Затова считаме всеки фанатизъм и дискриминация на основа религия или убеждение, за противни на Божия Закон на свободата.

За нас „богослови” които мразят, лъжат и хулят, НЕ могат да са православни.

Цветан Гайдарски

Повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=jtYyM9y4YKQ

end-line