НАЙ-СТАРОТО ПИСМО В СВЕТА Е ДЕКОДИРАНО

trcadm Книги, Открития

НАЙ-СТАРОТО ПИСМО В СВЕТА Е ДЕКОДИРАНО от Д-р Стефан Гайд, съобщиха многобройни медийни източници веднага преди и след прес-конференцията на 29 Март 2006г. в БТА, София, България. Това е откритие, отнасящо се до зората на човешката цивилизация. Тo касае един исторически период, наречен Ерата на Енеолита (Халколита), и историята на най-старата цивилизация, известна в Европа, позната по света под широкото …