Апостолски престол

Житие на Свети Апостол Андрей Първозваний

Свети Андрей Първозвани, брат на Свети Петър е  първият призван лично от Христос  апостол.  Св. Андрей и Св. Павел са първите проповедници по нашите земи на Благата вест за Боговъплъщението и Христовото Възкресение…

 Прочети повече


Деяния на Апостол Андрей

Из “Тракийските Хроники”
(Corpus Apostolicum)

1 Тази повест написах аз – Максимила – рабиня Господна, спасена по милост и благодат от Господа Иисуса Христа чрез делото на силния му Апостол – Андрей Първозвания1. 2 Зная, че съм само една слаба жена, и не бих писала нищо за великия Апостол Христов, а бих оставила на други по-достойни от мене да сторят това. 3 Но времената са усилни и зли. Светите мъже Христови са разпъвани по кръстовете и гният по каторгите. 4 Народът Божий минава през смъртни изпитания за вярата, и всяка вест за Славата Божия и Силата на Неговите избрани е като светъл лъч на надеждата в тъмнината на нощта. …

 Прочети повече


Свещенство

Висшият клир на съвременната Тракийска Църква, която е възстановила своята йерархична структура директно от клоновете на Римокатолицизма и Световното Православие чрез ръкополагане по апостолска линия на всичките свои архиепископи и епископи на най-високо ниво, е законният продължител и ревностен пазител на най-старите апостолски традиции на тази Църква от древността и е продължител на най-древните литургични тайнства (тракийски обред), така както са запазени и до днес и отслужвани на стария тракийски (богарски) и на съвременния български (ново-богарски) език.

Освен теологично (богословско) образование, по-голямата част от църковния клир на Тракийската Църква имат и друго висше или друго специално образование в различните клонове на науката, изкуството, политиката, бизнеса, правото и т.н., и са видни деятели в тези свои поприща като учени, политици, бизнесмени, творци – музиканти, композитори, режисьори, писатели и други общественици, учредители на известни бизнес фирми, институти, академии и други фондации с различни видове полезна дейност, които са неафилиирани и независими от Тракийската Църква учреждения.

 Прочети повече