Авторитети

© Copyrights. Права и Авторизации ©

Правата на всичките Тракийски Послания в този уебсайт, (най-древни и по-късни), принадлежат изцяло на Тракийската Христова Църква (древна и винаги млада) и се отдават даром на Целия Народ Божий както всички останали Свети Писания дошли до нас от Началника на Живота и Царя на царете Христос, Който сам казва: “Даром сте получили, даром давайте!” и “Това, което сте чули в тайно на ухо и във вътрешните стаи, това разгласете от покривите!”. Тракийската Църква не позволява Тракийските Послания да се публикуват свободно от което и да е издателство, фирма, фондация или каквато и да е друга общност или индивид, и във всякаква форма на издание: книгоиздателска, електронна или посредством каквато и да е друга медия на разпространение. © Тази Авторизация означава Запазване на Всички Права от Тракийската Църква, като Единствен Притежател на Права за каквито и да било редакционни и други (включително преводни, реставрационни и т. н.) промени, допълнения и изключения от всякакъв вид, в част или в цялост, на всички езици и във всякаква форма на издание на Тракийските Послания: книгоиздателска, електронна или посредством каквато и да е друга медия на разпространение, според нуждите на своите верни и с авторитетната авторизация на Колегиума на Тракийските Епископи, Тракийския Конфратернитет па Християнската Доктрина и The City of Christ.

Pax Domini! Ad Publicacionem Collegium Episcoporum Thracae

 


Библия Бесика /Бешои/

В процес на разработка… Прочети повече


Посланието на Етан, Книжник от Бога, до Разумните (Corpus Ecclesiasticum)
  1. Етан, книжник от Бога, посветен в Неговите тайни, за да възвеличи Учението Му; до разумните, които са преклонили сърцето си към висшия Разум.
  2. Приятели, знаете как Бог отхвърли от свещенство (както свидетелства пророк Осия) отхвърлящите Знанието.
  3. Да просят ли в сърдечна нищета и духовна оскъдност тези, на които Господ завеща Безсмъртното Си Знание?
  4. Не е ли за наш срам и вреда да ровим в боклуците на световното разложение и да ядем като всеядни помията на всякакви учения? Да не бъде!
  5. Не е угодно Богу да сте в невежество относно скритите съкровища и изобилието от благословена храна, намиращи се в Свещените писания.

Прочети повече


Църквата
Второто Съборно Послание на Божия Слуга Михаил

1. Михаил – Свидетел и Предстоятел пред Трона на Милостта и Истината Божия, до благородните Тракийци, които принадлежат на Единия Спасител и Цар Иисус, който е Христос, събрани около Неговото Присъствие…

Прочети повече


Светоотечествени писания

В процес на разработка.

Прочети повече


Апостолска приемственост
Висшият клир на съвременната Тракийска Църква, която е възстановила своята йерархична структура директно от клоновете на Римокатолицизма и Световното Православие чрез ръкополагане по апостолска линия на всичките свои архиепископи и епископи на най-високо ниво, е законният продължител и ревностен пазител на най-старите апостолски традиции на тази Църква от древността и е продължител на най-древните литургични тайнства (тракийски обред), така както са запазени и до днес и отслужвани на стария тракийски (богарски) и на съвременния български (ново-богарски) език.

Прочети повече


Духът

“…7 и Духът е, който свидетелствува, понеже Духът е истината.
8 Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни. …

Прочети повече


Историческото писмо на Епископ Стефан Йерусски към Тракийските Християни

Вместо Послеслов – Историческото Писмо на Епископ Стефан Йерусски към Тракийските Християни
(Chronici Episcoporum Thracae)

“…Братя, тъй като мнозина между вас вече проявиха интерес към изучаването на Бохарската и на Древната Реч, основният въпрос, задаван нам е, дали има учебни пособия, материали и източници, които да са достъпни за мнозината, които желаят да се посветят на такова обучение.
Тук е редно да споделя с вас сложността и трудността, както и жертвоготовността на едно такова посвещение, поради следните причини:…

Прочети повече