O-Bogosl1

Литургия

Литургичната практика на Тракийската Църква е най-старата Александрийска литургия на Св. Василий  на тракийски (богарски) език, която се изпълнява и до днес също в Римокатолическата Църква на латински, в Гръцката Православна Църква на гръцки и в Българската Православна Църква на славяно-български език.