Съборна Тракийска Църква

Кредо/Символ Верую

Вярвамe в един Бог, Отец Всемогъщ,
Създател на небето и земята и на всичко видимо и невидимо.
И в един Господ, Иисус Христос, Единородния Син на Отец,
роден от Отец преди всички векове, Бог от Бога, Светлина от Светлината,
истинен Бог от истинния Бог, роден, несътворен, единосъщ с Отец,
чрез Когото всичко е станало. …

 Прочети повече


Предновозаветна Църква В Тракия

Предговор на “Тракийските Хроники” от Цветан Гайдарски

 Прочети повече


Новозаветна Църква В Тракия

Събори

Предговор на “Тракийските Хроники” от Цветан Гайдарски

 Прочети повече


Конфратернитет

Тракийската Църква е Братство от братя и сестри, пазещи чрез връзките на Мира Единството на Духа

 Прочети повече