Тракийски Народен Събор

Въведение Кратък Преглед на историческото съдържание на Тракийските Хроники и тяхната актуалност от Стефан Гайд

Скъпи сънародници,

Днес представяме на вашето внимание и задълбочен прочит една изключително уникална книга, която представлява най-общо казано свещената древна история на трако-българския народ. Казваме „трако-български”, защото от поместените в тази книга древни документи за читателя ще стане ясно, че свещената древна история, която излиза днес пред очите на целия български народ, е наистина историята на един народ, който в най-дълбоката древност се е наричал „тракийски”, по името на своя древен библейски родоначалник, а в по-послешната епоха е самоидентифицирал себе си вече като „български”, по името на общия език – „богарския”, който са говорели всички обединени в Българската държава тракийски племена.

 Прочети повече


ДНК анализи

Множеството различни и независими ДНК изследвания върху българския генотип съвсем точно доказва, че българите са с тракийски гени – 49% тракийска кръв според изследванията на Швейцарския Институт “ИГЕНЕА“.

 Прочети повече


Императорите Орфици

Съществуват и исторически данни, че шестима от ранните християнски императори на Византия, които са тракийски орфици като император Юлиан, посочен по-горе (също тракиец по произход!), съчетават тези древни практики с тези на християнската литургика, което говори силно и недвусмислено в полза на становището, че голяма част от орфическите “тракийствания” (мистерийни практики – бел.ред.) навлизат широко и се интегрират в ранно-християнските мистериално-посветителни ритуали, обявени в последствие за свети тайнства на Християнската Църква…

 Прочети повече


Лингвистичен анализ

В процес на разработка. .. Прочети повече