Конференция по въпросите на Християнската Доктрина и Конгрегацията на Вярата

Кoнференциятa по въпросите на Християнската Доктрина, и Конгрегация на Вярата са афилиирани институции към Вероизповеданието, които се съставляват от богословите, учените, обществениците и архонтите (защитниците) на Христовото Учение и Богооткровената Вяра, и имат съвещателна функция, относно тълкуването, актуализацията и приложението на каноните, догмите и правилата на Историческата Църква.