Символ на Вярата

Вярваме в един Бог, Отец Всемогъщ, Създател на небето и земята и на всичко видимо и невидимо.

И в Един Господ, Иисус Христос, Единородния Син на Отец, Роден от Отец преди всички векове, Бог от Бога, Светлина от Светлината, истинен Бог от истинния Бог, роден, несътворен, единосъщ с Отец. Чрез когото всичко е станало. Който за нас хората и за нашето спасение слезе от небето и бе въплътен от Светия Дух и от Дева Мария, и стана Човек. Той беше още разпнат за нас при Понтий Пилат и беше погребан. И на третия ден Той възкръсна, изпълнявайки Писанията. Възнесе се на небето и седи отдясно на Отец. И идва отново със Слава да съди живите и мъртвите, и Царството Му няма край.

И в Светия Дух, Господ Животворящ, Който произтича от Отец, Когото величаем и славим в едно с Отец и Сина, Който говори чрез Пророците.

И в една Свята, Всемирна и Апостолска Църква. Изповядваме едно Кръщение за опрощение на греховете. Очакваме Възкресението на мъртвите и Живота на бъдещия свят.

Амин.

end-line